Skip to main content

Systemisch navigeren in het landschap van familie verbindingen & organisatie belangen

Onvervulde behoeftes die je als kind niet hebt gekregen, worden onbewust geprojecteerd op mensen in organisaties. Dit leidt tot teleurstellingen. Het zou veel beter zijn als we leren begrijpen dat familiale relaties en werkrelaties essentieel van elkaar verschillen. In deze training gaat Hilbrand aan de slag met het ESP systeem om deze verwevenheid te ontrafelen. ESP staat voor de mate waarin mensen in staat zijn om hun emoties te reguleren, sociaal weerbaar en veerkrachtig en psychologisch stabiel zijn.